Disclaimer

MQIC is een maatschap die gedupeerden verenigt die geconfronteerd werden met fraude bij hun belegging via Quality Investments. Als gevolg van fraude op het niveau van de herverzekeraar en op het niveau van de beheerders, is de duurtijd van de premiebetalingen en het moment van uitkering van de onderliggende Amerikaanse levensverzekeringspolissen onzeker geworden. 

MQIC is geen beleggingsfonds of enige structuur die daarmee kan worden vergeleken, maar is uitsluitend een samenbundeling van de gedupeerde beleggers, gericht op het zo rationeel mogelijk structureren van de belangen van de leden. Doel van MQIC is de rechten van de deelnemers tezamen te brengen om de risico’s ingevolge de fraude te beperken. 

De informatie op deze website www.qicollectief.be is uitsluitend voor informatiedoeleinden gericht aan de leden van de maatschap en houdt geen enkel advies of mededeling in voor anderen. 

De informatie of het advies houdt bovendien geen advies in met betrekking tot het behoud of de verkoop van de door fraude aangetaste investering, maar is louter informatie of advies van gedupeerde naar gedupeerde, mogelijk aangevuld met informatie van specialisten. 

Indien de website een informatie of een advies bevat, werd deze informatie en dit advies verstrekt louter door en voor de leden van MQIC en vanuit het best weten van MQIC, zonder dat MQIC of haar beheerders aansprakelijk zijn voor de juistheid van de informatie of het advies, noch voor de gevolgen van de bekendmaking ervan. Op het moment dat u de informatie leest, is het mogelijk dat de informatie reeds verouderd is. MQIC is niet aansprakelijk voor het up te date houden van de informatie. Indien u vertrouwen hecht aan de informatie en de adviezen van deze website, doet u dit geheel op eigen risico. 

MQIC is daarom niet aansprakelijk voor om het even welke schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van deze website of de aanwezige informatie of adviezen. 

Bezoekers van de website aanvaarden de voorwaarden en beperkingen die samengaan met het gebruik van deze website. 

Betwisting die betrekking hebben op het gebruik van de website en de informatie die erop voorkomt, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.